Najważniejsze informacje, czyli przewodnik po pracy tymczasowej

Data dodania: 14.12.2015


Praca tymczasowa jest coraz częściej docenianą formą zatrudnienia. Coraz rzadziej zdarza się niesłuszne deprecjonowanie i krytykowanie takich metod współpracy, bo strony zauważają, że każdy może na tym zyskać. Poza tym prawo coraz lepiej reguluje warunki zatrudnienia, prawa i obowiązki wszystkich stron umowy. Praca tymczasowa jest przejrzystą i w pełni legalną formą zatrudnienia, warto jednak wiedzieć o niej kilka podstawowych rzeczy.

Po pierwsze, w przypadku takiej współpracy, umowa zawierana jest między trzema stronami: pracownikiem, agencją i pracodawcą użytkownikiem. W praktyce to agencja jest pracodawcą, który odpowiada za większość spraw formalnych, takich jak wnioski urlopowe i różnego rodzaju kwestie związane z zatrudnieniem. Rzecz w tym, że agencja kieruje swoich pracowników do wykonywania obowiązków w innym miejscu pracy – u pracodawcy użytkownika. I to na jego rzecz pracownik wykonuje konkretne czynności ustalone w ramach umowy.

Decydując się na pracę tymczasową pracownik podpisuje umowę, w której zawsze ustalony jest dokładnie okres, na jaki zostaje skierowany do danej pracy. W ramach podpisanej umowy agencja zobowiązuje się do zajmowania się większością spraw, z którymi zwykle ma do czynienia tradycyjny pracodawca, a więc na przykład do wypłaty wynagrodzenia i odprowadzania przysługujących pracownikowi składek i podatków. Pracodawcy, u którego dana osoba wykonuje swoje obowiązki zawodowe, należy zgłaszać i ustalać z nim takie sprawy jak długość i czas urlopu. W umowie pomiędzy pracownikiem a agencją muszą znaleźć się informacje odnośnie jej rodzaju i daty zawarcia a także rodzaju i wymiaru czasu pracy, wraz z wysokością wynagrodzenia i formą jego wypłacania. Natomiast umowa między agencją a pracodawcą użytkownikiem powinna mówić między innymi o wymaganiach kwalifikacyjnych wobec kandydata na stanowisko, przewidywany okres zatrudnienia oraz miejsce pracy.

Strony umowy o pracę tymczasową, na podstawie umowy na czas określony powinny ustalić na piśmie warunki zakończenia współpracy przed upływem początkowo zakładanego wymiaru czasu pracy. Przyjmuje się, że jeżeli umowa została zwarta na okres do 2 tygodni, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni, zaś w przypadku umowy na okres powyżej 2 tygodni – 1 tydzień wypowiedzenia.

Ważne jest, żeby wiedzieć, że praca tymczasowa nie wiąże się dla pracownika z żadnymi kompromisami, biorąc pod uwagę jego prawa i obowiązki w porównaniu z osobami zatrudnionymi na zasadzie tradycyjnej umowy o pracę. Pracodawca użytkownik, a więc w praktyce ten, u którego wykonuje się pracę, ma obowiązek traktować go na równi z innymi pracownikami – nie ma prawa do żadnych ustępstw pod względem jego warunków pracy. Co więcej, jeżeli złamie którekolwiek z ustaleń, wynikających z mocy prawa, pracownik może powołać się na naruszenie zasady równego traktowania i na tej podstawie domagać się odszkodowania od agencji zatrudnienia. Jest to możliwe dzięki odpowiednim zapisom w Kodeksie pracy, który określa te kwestie. Znajduje się tam również przepis, który mówi o tym, że pracodawca użytkownik musi zapewnić pracownikom tymczasowym warunki pracy z godne z wytycznymi bezpieczeństwa i higieny pracy oraz, że nie może zlecać mu zadań szczególnie niebezpiecznych (art. 237 § 5 Kp).

Podstawą jest jednak znalezienie oferty pracy, która będzie nam po prostu odpowiadała pod względem warunków płacowych, lokalizacji czy zakresu obowiązków. Warto zacząć od portalu z ogłoszeniami o pracy szukampracy.pl.