Jak zamienić pracę tymczasową w stałą?

Data dodania: 03.03.2017


Zatrudnienie w formie tymczasowej to zbawienie dla wielu osób zagrożonych trwałym bezrobociem. Systematycznie zdobywane doświadczenie i obycie w pracy sprawia, że tacy kandydaci zyskują pewność siebie i swoich umiejętności, a także uznanie pracodawcy. Czy takie zatrudnienie może się z czasem przerodzić w zajęcie etatowe? Jak zamienić pracę tymczasową w stałą?

Dla kogo praca tymczasowa

Wśród osób, które najczęściej aplikują na oferty pracy tymczasowej są kandydaci, którzy z różnych przyczyn są zagrożeni długotrwałym wykluczeniem z rynku pracy. Mogą to być kobiety, które zdecydowały się na przerwę w karierze zawodowej, aby oddać się w pełni obowiązkom związanym z macierzyństwem lub osoby starsze, którym pozostało kilka lat pracy do uzyskania prawa do świadczeń emerytalnych.

Drugą liczną grupą osób podejmujących się pracy tymczasowej są ludzie młodzi, często w trakcie nauki na uczelniach wyższych. W tym przypadku motywacją jest po prostu zdobycie doświadczenia zawodowego na różnych polach oraz w miarę regularne wynagrodzenie.

Praca na chwilę, która może trwać dłużej

Praca tymczasowa od kilku lat skutecznie walczy z opinią zajęcia, które w dużej mierze opiera się na wyzyskiwaniu pracowników. Obecnie oferty pracy są publikowane przez agencje, które pośredniczą w rekrutacji pracowników dla takich branży jak przemysł, produkcja, transport oraz logistyka. Jednak coraz częściej pojawiają się również oferty pracy w branży usługowej, chociażby w handlu i sprzedaży.

Z uwagi na szeroki wybór ofert, z wielu branży i dla kandydatów o odmiennych kwalifikacjach oraz oczekiwaniach, pracownicy często szukają możliwości do tego, aby po zakończeniu współpracy na zasadzie tymczasowej przekształcić takie zatrudnienie w etat. Sprzyja temu obowiązujące prawo, które mówi o tym, że pomiędzy jednym pracodawcą a pracownikiem, na tym samym stanowisku, mogą być zawarte jedynie 3 umowy o pracę na czas określony (lub łączny czas ich obowiązywania nie może przekroczyć 33 miesięcy).

Wykorzystać doświadczenie z pracy tymczasowej

Oczywiście nie każdy pracodawca bierze pod uwagę możliwość zatrudnienia pracownika, którego przyjmuje na czas określony i trzeba się z tym liczyć aplikując na oferty pracy tymczasowej. Jednak nawet jeśli zatrudnienie zakończy się wraz z dniem wygaśnięcia umowy, pracownik może się pochwalić zdobytym doświadczeniem i wykorzystać je w dalszym poszukiwaniu pracy.