Jak długo powinna trwać praca tymczasowa?

Data dodania: 28.09.2016


Rynek pracy tymczasowej w Polsce od kilku lat systematycznie zyskuje na wartości. Osoby zatrudnione w charakterze pracowników tymczasowych często właśnie w ten sposób zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe, wracają na rynek pracy lub rozwijają nowe kompetencje po utracie poprzedniego stanowiska. Jednak jak długo powinna trwać praca tymczasowa – kiedy trzeba, a kiedy warto pomyśleć o znalezieniu pracy stałej?

Jak długo można pracować tymczasowo

Szczegóły pracy tymczasowej w Polsce są określone w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Reguluje ona całość praw i obowiązków zarówno agencji zatrudnienia, jak i pracodawców użytkowników oraz pracowników. Art. 7 mówi między innymi o tym, że agencja zatrudnia pracowników w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Zgodnie ze specyfiką pracy tymczasowej agencja zatrudnia pracownika, jednak ten wykonuje określone obowiązki na rzecz i w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę użytkownika.

W umowie o pracę tymczasową, jaką zawierają strony, oprócz rodzaju, miejsca i wymiaru czasu wykonywanej pracy, musi się także znaleźć przewidywany okres zatrudnienia. Jak długo pracownik może wykonywać swoją pracę w ramach zatrudnienia tymczasowego? Wcześniej wspomniana ustawa mówi wprost, że łącznie w okresie 3 lat, a więc przez 36 miesięcy pracownik tymczasowy może zostać skierowany do pracy u konkretnego pracodawcy użytkownika w wymiarze czasu nie większym niż 18 miesięcy.

W praktyce, jeśli Agencja X wysyła Pracownika Y do pracy w firmie Przedsiębiorstwo Z jednorazowo na czas 12 miesięcy, od stycznia do grudnia 2016 roku, to do 2019 roku Pracownik Y może zostać tam skierowany już tylko do pracy na okres pozostałych 6 miesięcy. Jeśli Przedsiębiorstwo Z byłoby zainteresowane zatrudnieniem tej osoby na dłuższy okres musiałoby rozważyć zawiązanie stosunku pracy poza przepisami ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Ale również wtedy istnieją pewne ograniczenia, jednak te działają już bardziej na korzyść pracownika. Po nowelizacji ustawy, która weszła w życie w lutym 2016 roku umowa o pracę na czas określony może być zawarta między stronami maksymalnie trzykrotnie, na okres nieprzekraczający 33 miesięcy. Jeśli te limity zostaną przekroczone umowa automatycznie ulega przekształceniu w zatrudnienie na czas nieokreślony – nie dotyczy to jednak pracowników tymczasowych, którzy podpisują umowę z agencją zatrudnienia.

Kiedy poszukać pracy stałej

Wymogi formalne i ustalenia prawne to jedno, ale decyzja o zakończeniu pracy tymczasowej na rzecz pełnoetatowej kariery może wynikać również z planów rozwoju zawodowego. Grupy kandydatów, które najliczniej korzystają ze współpracy z agencjami zatrudnienia to osoby długotrwale wyznaczone lub realnie zagrożone wykluczeniem z rynku pracy. Wśród nich są zarówno młodzi ludzie rozpoczynający aktywność zawodową, jak i osoby bezrobotne, które przez długi okres czasu nie zdołały zdobyć stałej pracy. Z tej perspektywy praca tymczasowa jest dobrym sposobem na wpływ do domowego budżetu, dostęp do podstawowych świadczeń socjalnych oraz aktywizację zawodową.

W jakiej sytuacji warto porzucić pracę tymczasową na rzecz zatrudnienia stałego? W przypadku osób wstępujących na rynek pracy, które jednocześnie podejmują pracę tymczasową i naukę, sygnałem do zmian może być zakończenie edukacji. Doświadczenie zdobyte w wymiarze tymczasowym bez wątpienia pomoże w aplikowaniu na oferty pracy w interesującej nas branży. Jeśli mamy do czynienia z osobami długotrwale bezrobotnymi niewykluczone, że oferty pracy etatowej pojawią się ze strony pracodawcy użytkownika, który po przekroczeniu limitów wynikających z ustawy nie będzie mógł kontynuować współpracy na dotychczasowych warunkach, a będzie mu zależało na zatrzymaniu sprawdzonego pracownika. Podstawą do zrezygnowania z pracy tymczasowej powinna być pewność zdobytych kompetencji, doświadczenia i szansy zdobycia stałego zatrudnienia.


Oferty pracy tymczasowej i stałej w Polsce oraz za granicą znajdziesz na:
oferty pracy rekrutacja szukam pracy portal