Zadania w pracy tymczasowej

Data dodania: 05.05.2016


Zatrudnienie tymczasowe jest coraz bardziej popularną formą pracy w naszym kraju. Najczęściej daje ona możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń z prawdziwa pracą lub podreperowania domowego budżetu w chwili, gdy trudno znaleźć zatrudnienie na stałe. A jakie prace najczęściej oferowane są pracownikom tymczasowym?

 

Zakres praw i obowiązków pracowniczych określa w dużej mierze ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Mówi ona o pracy tymczasowej jako wykonywaniu zadań na rzecz pracodawcy użytkownika. Przed pracodawcę użytkownika należy tu rozumieć taki podmiot, który zawarł wcześniej umowę z agencją pracy tymczasowej na znalezienie odpowiedniego kandydata (portal z ogłoszeniami o pracę). Zadania określone w umowie o pracę tymczasową muszą mieć charakter zadań sezonowych lub doraźnych, tak aby pracodawcy nie nadużywali tej formy zatrudnienia do nawiązywania współpracy z pracownikami, którzy zgodnie z wytycznymi przepisów prawa powinni być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.

 

Artykuł 8 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych określa wprost, jakich obowiązków nie można powierzyć osobom zatrudnionym na rzecz pracodawcy użytkownika. Przepisy mówią między innymi o tym, że pracownik nie może wykonywać obowiązków, jakie należą do innej osoby zatrudnionej w firmie, która w danej chwili uczestniczy w strajku. Ale pracownik tymczasowy nie może być również skierowany do wykonywania obowiązków określonych jako szczególnie niebezpieczne, co określa artkuł 237 Kodeksu pracy.

 

Wiele portali z ofertami pracy pozwala w prosty sposób szukać ogłoszeń właśnie o charakterze pracy tymczasowej. Wystarczy przeglądając oferty wybrać odpowiednie filtry, określając, że chodzi nam o znalezienie ogłoszenia o pracę zatrudnienia w formie czasowej. Prawdziwe ożywienie branży zatrudnienia tymczasowego przed nami, bo właśnie w sezonie letnim i wakacyjnym wielu pracodawców, szczególnie związanych z branżą turystyczną szuka pracowników do pełnienia obowiązków właśnie na czas największego obłożenia. Najwięcej ofert pracy może czekać w różnego rodzaju punktach obsługi turystów – od pomocy w hotelach czy pensjonatach, przez animatorów i opiekunów  wycieczek, aż na pracowników lokali gastronomicznych.

 

Zobacz także: