Co może Ci dać praca tymczasowa?

Data dodania: 22.02.2016


Forma zatrudnienia w postaci pracy tymczasowej często bywa utożsamiana głównie z takimi zajęciami jak praca na kasie w supermarkecie. Oczywiście, jest to jedno z miejsc, w którym często można się spotkać z kadrą złożoną z pracowników tymczasowych, ale nie tylko tam są oni lokowani. Osoby zatrudnione w tej formie często zasilają szeregi firm funkcjonujących w wielu różnych branżach i coraz rzadziej uważają czas tam spędzony za stracony. Warto wiedzieć, co może dać praca tymczasowa… oprócz wynagrodzenia rzecz jasna.

A praca tymczasowa, jak każda inna, przede wszystkim wiąże się ze zdobywaniem przez pracownika niezbędnego doświadczenia. Eksperci do spraw rynku pracy i osoby odpowiadające za procesy rekrutacji w różnego rodzaju firmach zgodnie mówią, że największą przeszkodą jaka stoi przed kandydatem a umową o pracę jest często doświadczenie – a w zasadzie jego brak. I tutaj właśnie wkracza możliwość podjęcia pracy w formie zatrudnienia tymczasowego (portal z ogłoszeniami o pracę). Przede wszystkim praca taka nie determinuje koniecznie kierunku, w jakim podąży w przyszłości dany pracownik, więc nie należy się zrażać i spojrzeć na pozytywne strony i to, co można zyskać.

Według badań przeprowadzonych przez Ernst  & Young, Szkołę Główną Handlową oraz Amerykańską Izbę Handlu w Polsce należy zwrócić uwagę na kilka obszarów, które pracodawcy sygnalizują jako elementy, nad którymi powinni popracować przede wszystkim absolwenci uczelni wyższych, aby spełniać wymagania firmy, która potencjalnie chciałaby go zatrudnić. Taki portret absolwenta idealnego posłuży nam za wyznacznik zespołu cech pożądanych przez pracodawców u kandydatów do pracy – cech i umiejętności, które można wykształcić nawet na etapie pracy tymczasowej.

Wiedza twarda

Analizując między innymi oczekiwania, które pojawiają się w ogłoszeniach o pracy, pierwszym zakresem pożądanych cech są kwalifikacje zawodowe, czyli konkretne umiejętności i wiedza niezbędna do wykonywania obowiązków zawodowych. Pracodawcy zauważają największy problem w kwestii umiejętności organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem, czyli wymogach regularnie pojawiających się w ofertach pracy. Jest to o tyle ciekawa statystyka, że większość zapytanych o to kandydatów odpowiedziałaby, że radzi sobie w tej kwestii doskonale, co jak widać weryfikują realia widziane oczami pracodawców. Drugim brakiem kompetencyjnym jest brak doświadczenia – tyle i tylko tyle, bo jest to kłopot sygnalizowany już od wielu lat, z którym ciągle nie możemy sobie poradzić. Równie odczuwalne są niedostatecznie rozwinięte umiejętności zarządzano projektami oraz braki w wiedzy branżowej i fachowej, w takim zakresie, aby odpowiadały zapotrzebowaniu obecnych firm, które na portalach z ofertami pracę (sprawdź: szukampracy.pl) poszukują odpowiednich kandydatów.

Kwalifikacje miękkie

Kompetencje miękkie, umiejętności interpersonalne czy też osobiste to obszar, który w ostatnim czasie jest stopniowo coraz bardziej doceniana przez rekruterów i pracodawców. Niestety kandydaci do pracy zdają się jeszcze bagatelizować jej znaczenie, co pokazują wyniki badań. Pracodawcy wskazują, że potencjalni pracownicy mają duży problem z dokonaniem poprawnej samooceny w zakresie zrozumienia swoich mocnych stron, a także słabości. Kolejne zaniedbane obszary kompetencyjne to między innymi lojalność wobec firmy i gotowość związania się z nią na dłużej. Dotyczy to szczególnie absolwentów, poszukiwanych na rynku pracy, ale również inni kandydaci biorą pod uwagę zmianę chlebodawcy, jeżeli zaproponuje on dużo lepsze warunki współpracy. Jeśli chodzi o ten rodzaj kompetencji rekruterzy podkreślają, że potencjalni pracownicy zazwyczaj mają problemy z umiejętnością pracy w grupie, efektywną komunikacją, zdolnością do adaptacji oraz do określania i uzasadniania priorytetów działania. Informacje o tym, że takie cechy są potrzebne można znaleźć w większości ogłoszeń o pracę.

Praca tymczasowa na pewno pozwala rozwijać i kształtować umiejętności interpersonalne, czyli kompetencje miękkie, które według prognoz specjalistów human resources będą jedynie zyskiwać na znaczeniu. Jeśli kandydatowi uda się znaleźć ofertę pracy tymczasowej w firmie, która funkcjonuje w branży pozostającej w kręgu jego kompetencji zawodowych ma też szansę na dopracowanie i uzupełnienie wiedzy fachowej – a być może także na zatrudnienie na stałe u tego samego pracodawcy. Zatem nie należy na starcie skreśla ofert pracy tymczasowej, bo takie zatrudnienie może być początkiem dalszej, poważnej kariery.