Co czeka agencje pracy tymczasowej w przyszłości?

Data dodania: 22.02.2016


Według danych Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia na początku 2016 roku zarejestrowanych w Polsce było już ponad 6 tysięcy agencji zatrudnienia. A ich liczba w kraju z roku na rok wzrasta, co stawia nasz kraj na czele państw unijnych, jeśli chodzi o rozwój tego typu organizacji. Dopiero co w życie weszły zmiany w prawie, które uregulowały ilość i długość okresu, na jaki pracownik może podjąć zatrudnienie w postaci pracy na czas określony, a już zapowiadane są kolejne. Tym razem również celem jest ochrona pracowników.

Statystyki wskazują, że ponad 40% działających agencji zatrudnienia to jednoosobowe firmy, które przez swoją nierozwiniętą strukturę nie są w stanie zapewnić kandydatom do pracy jakichkolwiek gwarancji bezpieczeństwa związanych z podejmowaną przez nich pracą. Eksperci zajmujący się prawem pracy i sytuacją na rynku pracy wskazują, że brakuje jakichkolwiek narzędzi, które stanowiłyby rodzaj zabezpieczenia dla pracowników, między innymi w kwestii otrzymania wynagrodzenia czy innych dodatkowych zobowiązań, jakich podejmuje się agencja zatrudnienia.

Jak założyć agencję

Obecne przepisy nie nakładają żadnych wymagań, jakie ograniczałyby możliwość zakładania działalności gospodarczej jako agencji zatrudnienia. W praktyce może to dzisiaj zrobić każdy – wystarczy złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego o wpis nowo założonej agencji do rejestru. Nie wymagane są żadne dodatkowe poświadczenia finansowe czy żaden inny sposób udowodnienia, że spełnia się jakiekolwiek inne wymagania. Jedyne realne koszty, jakie musi ponieść osoba, która zgłasza się z takim wnioskiem to opłata w wysokości kilkuset złotych i może oficjalnie, zgodnie z prawem prowadzić działalność. To, że wciąż pojawiają się chętni do skorzystania z tej luki w prawie widać po danych statystycznych, które potwierdzają, że zdecydowana większość z zarejestrowanych agencji zatrudnienia to pomioty, które swoją działalność opierają na pojedynczych projektach, a co za tym idzie nie są w stanie odpowiednio zadbać o interes pracowników, których wysyłają do pracy u zewnętrznych podmiotów. Przez to dochodzi do problemów w wypłatą wynagrodzeń, odprowadzaniem składek i tym podobnych.

Zmiany potrzebne

Zmiany są więc niezbędne, jeśli spojrzeć na aktualny stan aktów prawnych, dlatego taka inicjatywa legislacyjna na pewno przysłuży się nie tylko kandydatom i pracownikom, ale także właścicielom firm i przedsiębiorcom, którzy stanowią trzecią stronę w przypadku umów o pracę tymczasową (portal z ogłoszeniami o pracę). Proponowane postulaty, które płyną ze stron ekspertów ds. rynku pracy to między innymi wprowadzenie gwarancji bankowych, zobowiązanie do składania oświadczeń w urzędach skarbowych czy czasowy nadzór nad nowo powstałymi agencjami.

Szczególne znaczenie ma to, że skale nadużyć w tej kwestii chociaż nie były bardzo liczne, to w każdym kolejnym przypadku wpływały na postrzeganie wszystkich innych agencji zatrudnienia i tymczasowej formy zatrudnienia samej w sobie. A o ile przypadki nieuczciwych przedsiębiorców można wskazać praktycznie w każdej branży, o tyle w tej sytuacji cierpi opinia samego zjawiska pracy tymczasowej, która później niesłusznie cieszy się złą sławą.

Należy zatem wypatrywać zmian, które zaproponują organy legislacyjne w kraju i obserwować, jaki będą miały wpływ na rynek pracy i tysiące współpracujących z nimi pracowników. O ustanowienie jakichkolwiek sensownych wymogów dla podmiotów, które chciałyby rejestrować agencje zatrudnienia wnoszą między innymi analitycy rynku pracy. Dopóki zmiany takie nie zostaną wprowadzone warto wybierać takie agencje, które mogą się pochwalić dłuższą obecnością w biznesie i współpracują z wieloma klientami, ciesząc się zaufaniem pracowników.

Aby uniknąć problemów z nieuczciwymi agencjami zatrudnienia warto szukać ofert pracy na specjalnych portalach z ogłoszeniami o pracę, takich jak szukampracy.pl.